PUKULAN PECUTAN

PUKULAN PECUTAN

Ooit vanuit de Silat in trance voor ons opgeschreven:

 

As salamu alaikum,

 

Het leven vloeit als een rivier. In een bedding. Soms er buiten. Het eindpunt blijft.

De dans der Goden; SILAT, is ook een weg.

Een kompas naar het einddoel. Eén met de kosmos.

Vele wegen. Passend bij de persoon.

De les of boodschap vaak versluierd. Daarom verwarring.

Degenen die ooit het voorrecht hebben gehad pa Flohr in actie te zien, hebben alle bedenkingen t.a.v. de gevechtswaarde van zijn Pukulan moeten laten varen. Dit behoeft, mede gelet op zijn reputatie, verder geen betoog. Het is dan ook een open deur om op deze site verder aandacht te besteden aan de efficiëntie van de Pukulan in de praktijk.

 

Het contact met pa Flohr eind jaren 70 en begin jaren 80 van de vorige eeuw strekten echter verder dan het trainen van de fysieke Pukulan. Gelukkig verder dan het "vechten".

De kennis en ervaringen van Paatje opgedaan in Indonesië maakten het mogelijk mij verder te laten proeven aan een cultuur en rituelen die mij van huis uit al voor een deel bekend waren.

De Pencak Silat kent vele boeiende aspecten die het verstand overstijgen en zich niet beperken tot fysieke gevechtshandelingen, maar zijn gericht op de eigen geestelijke - en spirituele ontwikkeling. Aspecten die de Pencak Silat de diepgang geven die het verdient.

 

 

 

De gezamenlijke interesse t.a.v. het gebied dat de achtergronden van de Pencak Silat omvat, maakt dat tot op de dag van vandaag een aantal oud leerlingen van paatje uit de jaren 70 elkaar nog niet uit het oog zijn verloren.

Bradley Jacobs, Loek Vodegel en ondergetekende, zoeken elkaar heden ten dage nog met regelmaat op.

 

Als toeval zou bestaan, zorgde het toeval ervoor dat ook mijn zoon Pim zich ging interesseren voor de Pukulan, evenals voor de Pencak Silat en haar achtergronden. 

De ontwikkeling van Pim heeft er inmiddels in geresulteerd dat hij een eigen stijl heeft ontwikkeld. De Kupu Kupu Hitam (zwarte vlinder).

Een stijl die zowel harde als zachte vormen kent en als basis heeft de originele Pukulan Pecutan.

Pim helpt zijn leerlingen in zowel de fysieke - als de geestelijke kant van de Pencak Silat, evenals in de bijbehorende adat. Hij begeleidt hen tevens in alle traditionele wapens van de Pencak Silat.

 

Wij dragen de visie uit dat ontwikkeling bewust wordt afgestemd op het tempo en eigenschappen van de persoon. Tevens wordt inzicht verschaft in de beperkingen die opgedrongen programma's en opgedrongen discipline met zich meebrengen. Eigen verantwoordelijkheid, passende belangstelling en keuzes zijn bepalend voor de weg van zelfontwikkeling. Dat deze visie, gericht op individuele -, fysieke en geestelijke ontwikkeling, zich niet leent voor het systeem van een gangbare sportschool, is vanzelfsprekend. 

 

http://www.kupukupuhitam.nl/

Op 20 januari 2013, tijdens een bijeenkomst van Pencak Silat leraren op de Indonesische Ambassade te Den Haag, is Pim onverwacht en op initiatief van paatje Theuvenet, namens de toenmalige Dewan Sesepuh (Raad van Ouderen), benoemd tot stijlleider van de Pencak Silat Kupu Kupu Hitam.