PUKULAN PECUTAN

PAATJE FLOHR

Paatje Flohr was zeer bedreven in het toepassen van zijn Pukulan.

Een stijl die zich kenmerkt door zeer korte overnames en een specifieke driehoeksloop die hij relateerde aan de geestelijke aspecten van de traditionele Pencak Silat.

Vanuit zijn diep gewortelde levensovertuiging en de geestelijke traditie van de Pencak Silat, heeft pa Flohr altijd resoluut geweigerd geld te vragen voor zijn fysieke - en overige wijze lessen. Hij leefde relatief sober.

Over de geestelijke aspecten van de Pencak Silat was hij vrij zwijgzaam en verwees over het algemeen geïnteresseerde leerlingen door naar andere Pencak Silat leraren. Wel waarschuwde hij voor de gevaren en de impact die het met verkeerde intentie beoefenen van het geestelijke deel, of de aan de Pencak Silat gerelateerde mystiek, met zich mee brengt.

In die tijd kwam ik vrijwel dagelijks bij hem thuis. Hij en zijn echtgenote waren zeer gastvrij en zoals het Indische mensen van die generatie betaamt, was blijven eten voor iedere gast meer regel dan uitzondering.

 

Hij doceerde uitsluitend de fysieke Pukulan, terwijl zijn basis gevormd is door een jarenlange training van de traditionele Pencak Silat Minangkabau uit Sumatra. 

De Pukulan van paatje Flohr is geen vaststaand geprogrammeerd systeem.

Paatje geloofde niet in programma's en dat maakte zijn systeem totaal ongeschikt voor een sportschool, zoals wij die hier kennen. Net als in de oude traditionel Pencak Silat kende zijn Pukulan geen examens, gradaties of structuur. Het technisch voorkomen of overnemen van iedere aanval was het doel. Met het accent op technische aspect, verre van grof of kracht.

Hiermee is ook de Pukulan van paatje Flohr niet in kaart te brengen. De Pukulan is met name gericht op de beoefenaar zelf en zijn zoektocht in deze materie.

 

Dit heeft tot gevolg dat leerlingen van pa Flohr, als zij de wijze lessen hebben begrepen, in staat werden gesteld onder begeleiding van pa Flohr hun eigen Pukulanstijl te ontwikkelen.

De visie van pa Flohr wijkt dan ook enorm af van de gebruikelijke trainingen. Het begeleiden van leerlingen in een richting die zij zelf kiezen, is in die wereld opmerkelijk te noemen, maar getuigt van het enorm hoge niveau dat pa Flohr op dit gebied had bereikt.

Vele gevorderden in verschillende verdedigingssporten werden verder door hem begeleid in hun ontwikkeling. Of dit nu de Tai Chi, de Aikido of Jiu Jitsu betrof, hij vulde dit afgestemd op de leerling aan. Of toonde Jiu Jiutsu experts via hun eigen systeem los te komen uit ogenschijnlijk benarde situaties. Dit bracht hem ook in het buitenland de nodige erkenning op. Zichtbaar in o.a. diploma's. Dankbaar voor de goede bedoelingen van de gevers, gaf hij echter niets om deze gradaties.

Hij verkondigde steeds opnieuw dat hij in Indonesië slechts een leerling was.

Conform de adat (traditie / ongeschreven sociale leefregels) van de Pencak Silat is deze bescheiden opstelling van een grootmeester heden ten dage een voorbeeld voor velen in onze ik-cultuur.

 

Het ontstaan van de (Pukulan)scholen bracht met zich mee dat er noodgedwongen wel programma,s gemaakt moesten worden. Hiermee het risico lopend dat leerlingen het beheersen van technieken, het beheersen van programma's en het behalen van een graad of diploma, als doel op zich zouden gaan ervaren. En hiermee het uiteindelijke doel uit het oog zouden verliezen.

Paatje besefte echter terdege dat door zijn komst naar Nederland verdere ontwikkeling van zijn kunde hier niet meer mogelijk was. De Westerse cultuur, de resultaatgerichtheid, de onmogelijkheid om dagelijks buiten te trainen, de broodnodige geestelijke rust en begeleiding, etc. maakten dat hij veel water bij de wijn moest doen en met lede ogen moest toezien hoe op beide scholen op inhoud en t.a.v. omstandigheden, af moest worden geweken van hetgeen hij in Indonesië zelf had mogen ervaren.

 

Hij bekleedde o.a. de volgende functies:

- Technisch Commissaris B.P.S.I.

- Technical Director I.P.S.F. "Pakubuwana"

- Techisch adviseur N.P.S.B.

- Hoofd Technisch Adviseur (Jiu Jiutsu en Karate)

- Technisch adviseur World Jiu Jitsu Federation Ned.

 

In 1995 werd door de toenmalige burgemeester Ed Nijpels o.a. aan paatje Flohr een onderscheiding uitgereikt voor zijn verdienste.

 

Pa Flohr werd geboren op 23 maart 1923 en overleed op 19 februari 1998.