PUKULAN PECUTAN

HET GEESTELIJKE DEEL

Om niet het onderspit te delven gingen vele Pukulan beoefenaars op zoek naar de ontbrekende geestelijke of mystieke aanvullingen. Dat zal niet altijd makkelijk voor hen zijn geweest. Het animistische denken botste immers ook al in die tijd met rationele Westerse opvattingen, waarin logica en realiteit de boventoon voeren en veelal de misvatting heerst dat wat onze zintuigen niet waarnemen, nu eenmaal niet bestaat.

Vanuit laatsgenoemde optiek is het dan ook lastig de juiste betekenis van de Wayang, de kerissen, de stenen, de trance, etc. te ervaren. Terwijl deze aspecten onlosmakelijk verbonden zijn met de mystiek en de geestelijke leer van de oorspronkelijke Pencak Silat.

De weg van de Indo-stijlen (Pukulan) is dan ook totaal anders dan die van de traditionele Pencak Silat.

 

De geestelijke weg of de mystiek verbonden aan de traditionele Pencak Silat, is niet geheel ontdaan van gevaren en risico's. Integendeel.

De ervaring leert dat de gevolgen van de weg die een aantal Pukulan beoefenaars volgden door zich uiteindelijk te laten voorzien van mystieke atributen of lichamelijke vullingen, vaak door hen zelf verkeerd zijn ingeschat.

Zij hadden uiteraard niet allen de volledige geestelijke ervaring, de kennis van kosmische wetten en de nodige bescherming van de traditionele Pencak Silat.

De impact en de negatieve gevolgen van dergelijke keuzes werden vaak niet voldoende overzien en velen zijn in hun onwetendheid belast met de hoge prijs die een dergelijke keus uiteindelijk met zich meebracht. Voor zichzelf en soms ook voor hun dierbaren. 

 

Ondanks dat ik geen enkele affiniteit heb met voetbal, is de daar geboren uitspraak dat ieder nadeel zijn voordeel heeft, hier sprekend van toepassing.

Mijn generatie is Godzijdank door deze trieste ervaringen van de eerste generatie gewaarschuwd en zijn velen zich daardoor tijdig bewust geworden van de gevaren die deze weg met zich mee kan brengen.

 

Inmiddels is in Nederland, naast vele Pencak Silatstijlen, ook de Pukulan omgevormd tot een sport. Een sport die op diverse sportscholen probleemloos fysiek beoefend kan worden, zonder verder belast te worden met onoverzichtelijke puzzelstukjes uit oude heilige tradities, afkomstig uit een voor rationele Westerlingen niet te begrijpen cultuur.

 

Voor alle duidelijkheid; De kebatinan (geestelijke leer) is in mijn optiek onlosmakelijk verbonden met de traditionele Pencak Silat. En ik deel de visie van oude Silatleraren dat er mystiek is zonder Silat, maar geen traditionele Silat zonder mystiek.

Maar dan hopelijk wel onder deskundige begeleiding en op een passende wijze die jaren duurt en uitsluitend gericht is op de eigen geestelijke ontwikkeling

 

Een ontwikkeling die zich kenmerkt door de enige relevante strijd die de mens voert in zijn leven; de strijd met zichzelf. Het moet leiden tot echte zelfkennis, die niet middels trainingen, studies of andere rationele wegen is op te doen.

 

Evenals herkenbaar bij de Wayang begeeft deze ontwikkeling zich op het terrein van het goed en het kwaad in de kosmos en in onszelf. Van het positieve en het negatieve en de noodzakelijke balans.

Het moet in de weg die wij binnen de Pukulan Pecutan en de Kupu Kupu Hitam volgen o.a. leiden tot het inzicht dat negativiteit een kind van de duivel is en openingen creëert voor hen die kwaad willen. Voorbeelden in het accentueren van positieve kant van de medaille in het leven zijn Pa Flohr en Pa Theuvenet. Een persoonlijke ontwikkeling die langzaam doet ervaren dat de eigen perceptie je wereld vormt en de daarbij passende krachten aantrekt in je leven, die je o.a. in staat stellen beschermd anderen te helpen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Onderstaande filmpjes zijn afkomstig van YouTube.

Op het filmpje van de leeuwen na, is de toepassing van de Tenaga Dalam, Chi of Ki te zien.

Dat de geestelijke leer of mystiek, behorend bij de Pencak Silat, veel verder strekt dan de Tenaga Dalam is insiders bekend.

Deze materie leent zich om verschillende redenen echter niet voor uitleg op Internet.

De kern van de Indonesische mystiek behorend tot de originele Pencak Silat, moet worden gezocht in het Animisme. In oorsprong heeft de Pencak Silat, in tegenstelling tot de huidige opvattingen, niets met sport van doen. Maar was geïntegreerd in de totale levenstijl en levensovertuiging van een deel van de autochtone bevolking van Indonesië.

Eeuwenoude geestelijke kracht.

Het gesproken commentaar bij deze film, zou ik in het juiste rationele Westerse perspectief willen plaatsen.

Laat je in ieder geval niet motiveren om overmoedig te worden door slechts op je zelfvertrouwen af te gaan, tenzij je levensmoe bent.

Liever ook niet de misvatting huldigen dat in het wild levende leeuwen zich überhaupt door menselijke bluf laten imponeren. 

 

De Westerse kijk op - en uitleg van dit soort zaken is nu eenmaal door een rationeel gekleurde perceptie ingegeven en gaat daardoor voorbij aan de animistische grondslag van het menselijk geestelijk kunnen.

 

Deze bewonderenswaardige eeuwenoude krachten, die wij helaas niet meer bezitten, zijn overigens ook (nog) terug te vinden bij andere natuurvolken, zoals bij de Masai.

INDONESIË

de Ki van het Aikido

Tenaga dalam Pencak Silat

De CHI